Rekisterinpitäjä

POMONA Consulting ky
2692509-5
Punatulkunrinne 7, 90420 Oulu
puh. +358 400 840 454
info@pomona.fi

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jarmo Savenius
Punatulkunrinne 7, 90420 Oulu
puh. +358 400 840 454
jarmo.savenius@pomona.fi

 

Rekisterin nimi

Työnhakijarekisteri/POMONA Consulting

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteri toimii työnhakijatietokantana, ja sen avulla käsitellään työhakemuksia.

Rekisterin käyttötarkoituksena on

  • käsitellä työhakemuksia työtehtävien täyttämistä varten
  • kerätä hakijoiden itse asiakastoimeksiantojen ulkopuolella lähettämiä avoimia hakemuksia
  • ilmoittaa työnhakijoille avoimista työtehtävistä
  • hoitaa kommunikointia työnhakijoiden kanssa.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisältö koostuu käytännössä hakijoiden itse ilmaisemista tiedoista, joita ovat mm.:

  • nimi, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite, postinumero, maa, nykyinen/viimeisin työnantaja, nykyinen asema, koulutustaso, opintosuunta, tulevaisuuden haluttu toimiala/työtehtävä/tehtävätaso/maantieteellinen alue.

Hakija voi päivittää tietojaan olemalla rekisterinpitäjään yhteydessä.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan hakijalta hänen lähettäessään rekisteriin joko avoimen hakemuksen tai hakemuksensa avoimena olevaan toimeksiantoprojektiin.

Hakemuksen lähettäessään henkilö antaa luvan tietojensa keräämiseen, käsittelyyn, säilyttämiseen ja mahdolliseen siirtämiseen toimeksiantajalle.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteristä luovutetaan tietoja rekrytointia ja henkilövalintaa varten POMONA Consultingin asiakkaille ja mahdollisille rekrytointi- ja valintaprojekteissa käytettäville ulkopuolisille palveluntarjoajille.

Hakija hyväksyy tämän luovuttaessaan tietonsa rekisteriin. Tietojen luovuttamisessa noudatetaan lakeja ja asetuksia sekä viranomaisten ohjeita.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Hakijan tietoja voidaan luovuttaa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle hakijan suostumuksella ja jos se on rekrytointi- ja valintaprojektin kannalta oleellista.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Paperimuotoisten asiakirjojen säilytys on turvattu palo-, murto- ja kulunvalvontasuojauksella. Paperimuotoisten asiakirjojen hävittämisessä noudatetaan 6-12 kk:n määräaikaa kulloisenkin projektin luonteesta tai valitusajoista riippuen.

Digitaalisessa muodossa olevat tiedot on suojattu varmuuskopiolla ja salasanoin. Tietojen siirtoon käytetään suojattuja yhteyksiä ja palvelimia, joista vastaa ulkopuolinen palveluntarjoaja. Digitaalisessa muodossa olevien asiakirjojen hävittämisessä noudatetaan 6-12 kk:n määräaikaa projektin luonteesta ja mahdollisista valitusajoista riippuen.

 

Tarkastusoikeus

Hakija voi tarkistaa tietojaan olemalla yhteydessä rekisterinpitäjään.

 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Hakijalla on oikeus pyytää tietojensa korjaamista tai poistamista olemalla yhteydessä rekisterinpitäjään.