johtajana-kehittyminenHyvä itsetuntemus on tehokkain tie johtajana kehittymiseen. Omien vahvuuksien tunnistaminen ja niiden tehokas hyödyntäminen avaa tutkitusti tien parempiin tuloksiin. Jokaisen johtajan kannattaa tiedostaa myös kehittämisen alueensa, mutta nopeimmat ja pysyvimmät parannukset johtajan toimintaan tehdään vahvuuksiin keskittymällä.

POMONA Consulting on johtajakyvykkyyksien arvioinnin ammattilainen yli 20 vuoden kokemuksella.

Coaching on todistetusti tehokas ja pitkäaikaisia positiivisia muutoksia johtajan käyttäytymiseen tuova toimintatapa. Ammattitaitoinen coachingin-projekti alkaa aina perusteellisella tavoitteiden asettamisella. Tavoitteet löytyvät valmennettavan henkilökohtaisen- ja työelämän piiristä. Coaching toimii parhaiten silloin, kun ajatuksena on tehdä hyvästä loistava.

Coachin tehtävänä on projektin edetessä auttaa valmennettavansa ajattelua kohti oivalluksia, joiden pohjalta rakennetaan toimenpiteet ja helposti mitattavissa olevat välitavoitteet. Coachingissa edetään aina valmennettavan agendalla. Valmentaja huolehtii projektin etenemisestä tavoitteiden suuntaan.

Johdon konsultti ja coach Jarmo Savenius on suorittanut ICF (International Coaching Federation) sertifioidun Results Coaching Systemsin coach-valmennuksen vuonna 2012. Noudatamme toiminnassamme ICF:n eettisiä periaatteita.

Esimerkkejä:

  • Toimitusjohtajalla oli vaikeuksia tasapainottaa ja priorisoida henkilökohtaisen elämän ja työelämän haasteita. Coaching-projektin alussa asetettiin kolme isompaa tavoitetta, jotka kattoivat hänen elämänsä eri osa-alueita. Coach ja valmennettava tapasivat säännöllisesti puolen vuoden ajan kahden viikon välein. Jotkin palaverit pidettiin puhelimessa. Ajattelun paranemisen, oivallusten, käytännön toimenpiteiden ja motivaation lisääntymisen kautta valmennettava koki päässeensä lähemmäs hyvää tasapainoa ja työssäkin tuloksentekokyky parantui.
  • Kokenut liiketoimintajohtaja oli ensimmäistä kertaa urallaan yllättäen tilanteessa, jossa yksikön tulos oli epätyydyttävä. Organisaatiossa oli henkilöitä, joiden työmotivaatio oli laskenut, koska johtajalla oli vaikeuksia kommunikoida heidän kanssaan. Haasteena oli johtajan tapa antaa kysyjille valmiit vastaukset, vaikka kysyjän tarkoituksena oli yleensä saada aikaiseksi ajatusten vaihtoa. Coaching-projektissa pyrittiin löytämään johtajan ajatusmaailmasta ne elementit, jotka vaikuttivat hänen toimintatapaansa. Ajattelua jalostamalla ja muutosta käytännön toimenpiteillä vahvistamalla tilanne alkoi pikkuhiljaa korjaantua.